Hvem er vi

Hvem er vi?

Boenhederne er en del af Udviklingscenter Ribe, der drives af Esbjerg Kommune under Borger & Arbejdsmarked, Social & Tilbud. Vi henvender os til voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Vor organisation består af 4 tilbud:

- Botilbud

- Aktiviteten

- Beskæftigelsen

- Voksenstøtte


De 4 tilbud arbejder tæt sammen ud fra et fælles værdigrundlag og med borgeren i centrum.