Kastanie Allé 3-9-11-13

Kastanie Allé 3-9-11-13

Boenheden er en del af botilbuddet Udviklingscenter Ribe under Esbjerg kommune. Der bor 18 borgere med udviklingshæmning i egne lejligheder (jf. Almennyttigboligloven §105) og 1 borger i særskilt hus (servicelovens §108).

Alle borgerne har et verbalt sprog og er til en vis grad selvhjulpne. Deres grundlæggende behov er et overskueligt fællesskab, hvor de kan få hjælp til en individuel tilpasset struktur på hverdagen. Det er vigtigt for os, at hver borger føler tryghed ved at bo her. Derfor prioriterer vi borgerens ønsker, vaner og behov højt gennem den individuelt tilrettelagte dagsplan. Den enkelte borger skal opleve at blive set, hørt og forstået.

Tanken om det unikke menneske er udgangspunkt, for alt hvad vi gør. Her oplever den enkelte borger sig selv i samvær og omgang med andre mennesker, hvor troen på egne ressourcer vokser. Vi ved, at positive relationer og anerkendelse er med til at skabe selvtillid og selvværd. Vi arbejder målrettet med selvbestemmelse og med at inddrage den enkelte borger i alt, hvad der vedrører hans/hendes hverdagsliv.

I dagtimerne har de fleste borgere halv- eller heldagsbeskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud i nærområdet. Nogle enkelte af borgerne er beskæftiget i Esbjerg. Enkelte borgere er p.g.a. alder ikke i dagbeskæftigelse.

Der er tilknyttet nattevagt.