Kastanie Allé 1

Kastanie Allé 1

Kastanie Allé 1 er en boenhed for borgere med udviklingshæmning og er en del af botilbuddet Udviklingscenter Ribe under Esbjerg Kommune (Serviceloven §108).

Huset har to enheder – Basishuset med plads til fem borgere og Satellitlejlighederne med plads til seks borgere.

Borgerne er yngre og midaldrende med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. De har brug for overskuelige fællesskaber, hvor de får støtte/vejledning til en individuel tilpasset struktur i hverdagen. Alle borgerne kommunikerer enten verbalt eller gennem tegn-til-tale.

På Kastanie Allé 1 arbejdes der med udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt. Alle har ret til at blive set, hørt, værdsat og forstået - og har derfor krav på en individuel tilgang, hvor der bliver taget hensyn til den enkeltes evner, behov og ressourcer. Fokus er på borgernes livskvalitet og udvikling, og dagligt får de små succesoplevelser, som styrker deres selvværd.

I dagtimerne har borgerne beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, som ligger i nærområdet.