Genhusning Bøge Allé 6 & 16

Genhusning Bøge Allé 6 & 16

Bøge Allé 16 er en boenhed under Udviklingscenter Ribe. Boenheden er fordelt med tilbud til 4 borgere på Bøge Allé 6, 9 borgere på Bøge Allé 16 (Serviceloven § 108) og 2 borgere i egen lejlighed Kastanie Allé 18 (Serviceloven §85).

Borgerne er typisk borgere, der i en kortere årrække har behov for et botilbud, hvor de gennem støtte vejledning kan udvikle områder af deres liv.

Borgerne er primært yngre, der har behov for en særlig struktureret hverdag. De har brug for et overskueligt fællesskab, hvor de kan få hjælp til en individuel tilpasset struktur på hverdagen. Alle borgerne har et verbalt sprog. I dagtimerne er borgerne i beskæftigelse, i form af job, skole, praktik, eller anden form for beskæftigelse.

Ud fra den enkelte borgers udviklingspotentiale stiller personalet krav. Personalet tror på, at alle har brug for at føle sig værdsat og være en del af fællesskabet.

Fokus på trivsel er forudsætningen for gode sociale relationer. Der støttes op om udvikling, læring og sociale kompetencer. De yngste borgere modtager ligeledes støtte efter behov og vejledning i de udfordringer, der er en naturlig del af overgangen fra ung til voksen.

Der arbejdes aktivt med den gode relation til familie, venner og evt. kærester med henblik på skabelsen af et socialt netværk.

5 små ord ”Du kan stole på mig” har stor betydning i vores pædagogiske praksis.

Personalet udfylder borgerne dagligt med indhold, gennem nærvær, ved at lytte og være omsorgsfuld. Der arbejdes med rodfæstelse i eget liv. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra?

Målgruppen er borgere, som er motiverede for at modtage socialpædagogisk vejledning samt guidning og som ønsker at indgå i en social kontekst.

På grund af vores fysiske rammer har vi ikke mulighed for at modtage kørestolsbrugere.

Der er tilknyttet rådighedsvagt.