Farupvej 8E

Farupvej 8E

Farupvej 8E er en del af botilbuddet Udviklingscenter Ribe under Esbjerg Kommune (Serviceloven §108). Her bor 18 unge og midaldrende borgere med udviklingshæmning. Mange har autist-lignende træk og psykiske problemstillinger, og de har brug for struktur og overskuelighed i hverdagen.

Farupvej 8E består af 3 enheder med hver 6 lejligheder.

Flere af borgerne kan ikke gøre brug af det verbale sprog, og derfor bruger vi forskellige kommunikationsteknikker.

Vi har et hjemmemiljø, hvor borgerne kan være både en del af fællesskabet og være sig selv, når der er brug for det.

I dagtimerne har borgerne beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, som også ligger på i nærområdet.