Farupvej 8C

Farupvej 8C

Farupvej 8C er et tilbud for borgere med udviklingshæmning. Lejeboligerne er en del af botilbuddet Udviklingscenter Ribe under Esbjerg Kommune ( ALM §105 & Servicelovens § 85 )

Borgerne er yngre og midaldrende. De har betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og kan udvise selvskadende adfærd og udadreagerende adfærd, hvilket er en måde at udtrykke sig på. De er alle fysisk mobile og har et stort behov for struktur og forudsigelighed i deres hverdag.

Medarbejderne bliver og er specialuddannede i at forebygge og håndtere voldsom adfærd, og har ved brug af intern samt ekstern viden, kontinuerligt opbygget en viden om håndtering af borgernes funktionsnedsættelser.

Det pædagogiske formål er:

  • at give borgerne en tryg hverdag med de bedst mulige udviklingsvilkår
  • at anerkende borgernes individuelle særegen 
  • at  tilbyde dem samvær og nærvær på deres præmisser.


Vi arbejder ud fra, at ydre ro kan skabe indre ro.
Der er tilknyttet nattevagt.