Bøge Allé 14

Bøge Allé 14

Bøge Allé 14 er en del af bo- og aktivitetstilbuddet Udviklingscenter Ribe under Esbjerg Kommune (ABL § 105 stk. 2, SEL § 85 og SEL § 104)

Bøge Allé 14 er et moderne specialtilrettet bo- og aktivitetstilbud for 18 borgere, med multiple psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Udviklingsalderen ligger ca. fra 3 mdr. til 5 år.

På Bøge Allé 14 tager vi udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt. Vi arbejder med udvikling af borgernes selvbestemmelsesret og kompetencer bl.a. gennem sanseintegration og alternative kommunikationsformer. Vi tyder og tolker den enkelte borgers kommunikation og udtryk via det hele menneske. Da borgerne på Bøge Allé har forskellige og multiple handicaps er der særlig fokus på at yde en nærværende og omsorgsfuld kontakt og pleje.

Ud fra Kognitiv, Ressource og Anerkendende Pædagogik, sikres den enkelte borger en indholdsrig, aktiv og værdig tilværelse med størst mulig indflydelse på eget liv.

Aktivitets- og samværstilbuddene:

  • Klubtilbuddet er integreret i bo-delen og henvender sig til borgere, der er nået til et punkt i livet, hvor støtten til socialt samvær og aktiviteter foregår i stille og rolige omgivelser, der kan tilgodese den enkelte borgers tempo. Formålet er at give borgerne indhold i dagligdagen gennem socialt samvær og aktiviteter, der udvikler og vedligeholder deres funktionsniveau.

    Klubtilbuddet lægger primært vægt på kommunikative og sanseorienterede aktiviteter som f.eks. musik og sang, spabad og wellness, sanseoplevelser, massage og trykberøring samt lignende tilbud, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov, omsorg og udviklingsmål.

    Herudover har vi et aktivitetstilbud, i eksterne fysiske rammer, kaldet Aktiviteten, Kastanie Allé 5. Dette henvender sig til interne og eksterne borgere med behov for støtte til socialt samvær og aktiviteter i et socialpædagogisk miljø. Formålet er at give borgerne øget indhold i dagligdagen gennem socialt samvær og aktiviteter, der (forbedrer, slettes), udvikler og vedligeholder deres funktionsniveau.

    Aktivitetstilbuddet lægger primært vægt på kommunikative, sanse -og aktivitetsorienterede aktiviteter som f.eks. musik og sang, smagsprøver, pædagogisk massages, sanseoplevelser, socialmotorik, samvær og væren i mindre grupper og lignende tilbud, hvor der arbejdes målrettet med udvikling og læring, der er specielt tilrettet borgere med multiple handicap.
  • Aktivitetstilbuddet tilbyder ligeledes STU forløb for borgere med multiple funktionsnedsættelser. Dette er et samarbejde med Esbjerg Kommunes STU tilbud.
  • På eksterne aktivitetstilbud på Udviklingscenter Ribe. Læs mere her