Bøge Allé 10

Bøge Allé 10

Bøge Allé 10 er en del af Udviklingscenter Ribes botilbud under Esbjerg Kommune (Serviceloven §108). Tilbudet er for 10 unge udviklingshæmmede med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Huset er mellemstation for unge, der er på vej hjemmefra. I et inspirerende miljø får de den nødvendige hjælp til at kunne tage de næste skridt ud i livet.

I dagtimerne har borgerne beskæftigelse på værksteder, som også ligger på området.

Der er fokus på de valg, som hvert menneske må træffe på egne vegne.

Borgerne får udfordringer, der svarer til den enkeltes modenhed og udvikling, og målet er, at de unge oplever det at blive voksen – med rettigheder og pligter – som noget attraktivt. I dagligdagen er støtte, vejledning og samtaler vigtige elementer.

Der er rådighedsvagt i huset.

Det er i begrænset omfang muligt at modtage kørestolsbrugere.