Bøge Allé 10

Bøge Allé 10

Bøge Alle 10 er en del af Udviklingscenter Ribe botilbud under Esbjerg Kommune (Serviceloven §§ 107/108).

Tilbuddet er for op til 10 udviklingshæmmede borgere, med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

På Bøge Alle 10 tilbydes et inspirerende miljø hvor man kan modtage den nødvendige hjælp til at kunne tage de næste skridt ud i livet. Borgerne får udfordringer, der svarer til den enkeltes modenhed og udvikling og målet er, at borgerne, så vidt muligt, oplever en øget selvstændighed – med rettigheder og pligter – som noget attraktivt.

I dagligdagen er støtte, vejledning og samtaler vigtige elementer.

I dagtimerne er borgerne tilknyttet STU-forløb, eller beskæftigelse i nærmiljøet.

Huset har rådighedsvagt i nattetimerne.

Det er i begrænset omfang muligt at modtage kørestolsbrugere.