Bøge Allé 10

Bøge Allé 10

Bøge Allé 10 er en del af Udviklingscenter Ribes botilbud under Esbjerg Kommune (Serviceloven §§108/107). Tilbuddet er for op til 10 udviklingshæmmede borgere, med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

På Bøge Allé 10 tilbydes et inspirerende miljø hvor man kan modtage den nødvendige hjælp til at kunne tage de næste skridt ud i livet.

I dagtimerne har borgerne beskæftigelse på værksteder, som også ligger på området.

Borgerne får udfordringer, der svarer til den enkeltes modenhed og udvikling, og målet er, at borgeren, så vidt muligt, oplever en øget selvstændighed  – med rettigheder og pligter – som noget attraktivt. I dagligdagen er støtte, vejledning og samtaler vigtige elementer.

Der er rådighedsvagt i huset.

Det er i begrænset omfang muligt at modtage kørestolsbrugere.