Boenheder

Boenheder

Udviklingscenter Ribe har 11 selvstændige boenheder til borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Hver boenhed har sit eget individuelle præg og er af forskellig størrelse. Den mindste har plads til tre borgere, mens den største har plads til 21 borgere.

Boenhederne varetager hver især forskellige kompetenceområder, hvor personalet gennem viden og erfaring har specialiseret sig i forhold til netop deres borgergruppe.

Den faglige praksis på hele Udviklingscenter Ribe tager udgangspunkt i et fælles værdisæt, der udspringer af et positivt, anerkendende og ressourcefokuseret menneskesyn. Alle fastansatte medarbejdere på Udviklingscenter Ribe har i perioden 2011 - 2013 gennemgået et kursusforløb i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).

Hver boenhed har kompetencen vedrørende alle forhold for enheden og har et selvstændigt budget. Ledelsen varetages af en afdelingsleder, som refererer til centerledelsen på Udviklingscenter Ribe.